Υλικά

Χρησιμοποιούμε μόνο φυσικά προιόντα τα οποία έχουν ενισχυθεί με την ολιστική μέθοδο του βιοσυντονισμού. Τα περισσότερα εξ αυτών δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά

Οι προμηθευτές των υλικών μας υποχρεούνται να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τα οποία εξασφαλίζουν την ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε για τις θεραπείες μας, καθώς και την φυσική τους προέλευση.

Οι θεραπευτές ελέγχονται για την επαγγελματική τους επάρκεια με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πατήστε εδώ